Compliance & Ethics

We moedigen medewerkers aan om hun zorgen over ethiek en naleving van wetten en regels of intern beleid en procedures met hun leidinggevende of manager te bespreken.

Medewerkers kunnen ook contact opnemen met onze HR-vertegenwoordiger of de lokale ethische commissie.

De lokale ethische commissie bestaat uit het Directieteam van Europastry Central Europe B.V. De ethische commissie is te bereiken via:

hrm@europastry.com (lokaal)
comiteeco@europastry.com (Europastry Centraal)

Op deze manier bieden wij de gelegenheid het probleem tijdig aan te pakken en met meerdere oplossingen te komen voordat het tot een overtreding van de wet komt of een risico voor de reputatie van het bedrijf gaat vormen.

De ethische commissie heeft tevens een extern wereldwijd ethisch kanaal opgezet dat alle leidinggevenden, werknemers, medewerkers, leveranciers en klanten ter beschikking staat:
canaldenunciaeuropastry@rgva.es 

Meldingen zijn anoniem en zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Indien medewerker de voorkeur heeft voor een externe partij, is er de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon te benaderen die door de bij de Bakkers CAO betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties is aangesteld via de link:
https://bakbekwaam.nl/medewerkers/gezond-werken/vertrouwenspersoon-medewerker

Met vriendelijke groet,
Europastry Central Europe B.V.

Oktober 2023 – HRM afdeling
telefoonnummer: +31 541 784445